SARF MALZEMELER

Kalite ve Hizmet
Çelik bilye Farklı kullanım alanlarına sahip olan çelik bilyalar, kaliteli malzeme yapısı ile özel üretim altında hazırlanmaktadır. Özellikle değişik kumlama işlerinde yoğun olarak değerlendiriliyor. Bu konuda metalik bir yapıyla kumlama aşındırıcısı olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Düşük karbonlu ya da yüksek karbonlu olmak üzere iki farklı tasarım üzerinden üretimleri sağlanmaktadır. Bu gibi üretimler amaca ve kullanım alanlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

 Çelik Bilya Üretimi

Pek çok farklı amaca hizmet edecek şekilde tasarımı gerçekleştirilen çelik bilyalar için, önemli olan kaliteli malzeme altında dayanıklı bir yapı oluşturmasıdır. Genel olarak en düşük ve en yüksek karbonlu çelik bilyaların üretimi aynıdır. Buradaki tek fark üretim anında kullanılan hurdanın bileşimi olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda çelik hurdalar endüksiyon ocaklarında ergitilmek suretiyle, atomizasyonun ardından suda soğutulması ile beraber üretimden geçer. Aşamalı şekilde ele alınan çalışmalar neticesinde, dayanıklı ve kullanılacak alana uyum sağlayacak tasarım hazırlanır.

 Farklı Yapılar İçin Çelik Bilyalar

Günümüzde daha sağlam yapılar oluşturulması için çelik bilyalar büyük öneme sahiptir. Geniş bir alanda kullanımı gerçekleştirilen bilyalar, çelik yapısı ile özel üretim altında dayanıklılık sağlamaktadır. Metalik yapı altında bir kumlama aşındırıcısı olarak değerlendirilen bilya çeşitleri, yaygın olarak kullanılan çelik tasarımlar olarak öne çıkıyor. Yapıyı güçlendirerek zeminin daha sağlam bir etki elde etmesine olanak tanımaktadır. Özellikle pek çok değişik kumlama işleminde oldukça fazla değerlendiriliyor. Malzeme yapısı ile doğru planlama eşliğinde uzman kadro ile hazırlanan bilyalar, güvenli şekilde temin edilebilir ve gerekli olan alanda kullanılabilir.

 Farklı Üretimleri ile Çelik Bilyalar

Yüksek karbon ya da düşük karbon modern yapılar üzerinden çelik bilya üretimi sağlanmaktadır. Ergitme işlemi anında düşük karbonlu malzeme kullanıldığı zaman soğutmanın ardından yapı beynetik olur. Böyle durumlarda ayrı bir ısıl işleme gerek duyulmaz. Ancak söz konusu yüksek karbona sahip hurda kullanımı olduğu zaman, soğutmanın ardından yapı martensitik hale gelir. Bu gerçekleştirildiğinde ayrı bir ısıl işlem yapılması büyük öneme sahiptir. Doğru ellerde ve uzman kadro eşliğinde üretimleri yapılan çelik bilya ürünleri, kullanılan alanda daha sağlam ve kaliteli yapıların oluşmasına imkan vermektedir.
Çelik bilye Çelik gritlerin kullanım alanları oldukça fazladır. Özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren sektörlerde Çelik Grit çeşitleri daha çok tercih edilmektedir. Çünkü çelik gritlerin hepsi yüksek ısıya ve dış etkenlere karşı dayanıklılık göstermektedir. Oldukça sert bir yapıya da sahip olan bu ürünler kullanım amaçlarına göre birbirlerinden ayrılırlar. Çelik gritlerin her biri çelik bilyalarından elde edilmektedir. Çelik bilyalar ısıl işlem görerek, kırılır ve çelik gritler üretilir. Bu çelik bilyaların her biri yüksek derecede karbon içermektedir. Üretilen çelik gritler kullanım alanına ve amacına göre de farklı şekilde tercih edilir. Ürün nerede kullanılacaksa o sektöre uygun çelik grit tercih etmek gerekir.
 Çelik Gritlerin Kullanım Amaçları
Çelik gritler 3 farklı amaca hizmet etmek için üretilir. Bu üretimler aslında çelik gritlerin çeşitlerini de oluşturur. Çelik gritler ve çeşitleri ise şu şekildedir; 1- GP Çelik Grit Çeşidi: GP çelik grit çeşitleri diğer çeşitlere göre daha yumuşak bir yapıdadır. Sertlik durumları 40-50 HRC ile ifade edilir. Keskin ve daha çok köşeli bir yapısı vardır. Fakat sürekli kullanım sırasında bu yapı kaybolmaktadır. Genellikle bu çeşitler sektörlerde temizleme amaçlı olarak tercih edilir. 2- GL Çelik Grit Çeşidi: GL çelik grit çeşitleri sertlik olarak 50-60 HRC olarak belirtilir. Oldukça keskin ve köşelidir. GP çelik grit kadar olmasa da sık kullanım sonrasında köşeli ve keskin özelliğini kaybeder. Çoğunlukla yüzey hazırlamada ve boyama gibi işlevlerde kullanılır. 3- GH Çelik Grit Çeşidi: GH çelik gritler sertlik bakımından 60-66 HRC ölçüsündedir. En çok sertliğe sahip çelik grit türüdür. Keskinlik ve köşelilik özelliğini kaybetmez. Yüzey temizliği ile yüzey pürüzlendirme işlevlerinde tercih edilir. Granit kesim işlemleri için de GH çelik gritler kullanılır.
 Çelik Gritler ve Kullanım Alanları
Çelik gritler kullanım alanı açısından oldukça geniş bir sektöre yayılmıştır. Özellikle Baraj, gemi ve kaplama sektörlerinde kullanılır. En fazla ise barajların boru hatlarını düzenleme, onarma ve bakım işlemlerinde gritler kumlama yapmak için tercih edilir. Bununla beraber gemi saclarını düzenleme ve boyamada ayrıca granik kesme işlemlerinde tercih edilir. Son zamanlarda ise konteyner işlemlerinde boyamada ve tüp yüzeylerini pürüzlendirme aşamalarında çelik gritler tercih edilir.