Garnet

Doğada kendiliğinden oluşan bir taş olan garnet, aşındırıcı bir mineraldir. Bu mineralin içinde çok düşük oranlarda serbest silis bulunmaktadır. Bu bakımdan mineral endüstri kullanımında herhangi bir toz ya da silikoz oluşturmamaktadır. Toksik olmayan garnet taşı, inert yapıda bir mineraldir. Taşın bu özellikleri ise garneti doğa dostu bir mineral haline getirmektedir. Aşındırıcılar arasında en iyi doğal aşındırıcı özelliği taşımaktadır. Silika kumuna ya da mineral kumlara kıyas ile garnet çok daha fazla şekilde tercih edilen doğal aşındırıcılar arasında yer almaktadır. Yapı olarak bakıldığında taşın yüzde 0.1 oranından daha az miktarda serbest silika içerdiği görülmektedir.

Garnet

Granat taşlar grubunda yer alan garnet, mono kristalin doğal bir taşı olarak doğada yer alır. Taş kırılmamış taneleri ile bulunmaktadır. Ayrıca düzensiz formda ve doğal taşlanmış kenarları da bulunmaktadır. Homojen yapısı bulunan mineral, sert ve dayanıklı bir yapıda bulunur. Sert ve dayanıklı olması mineralin pek çok sanayi alanında kullanılmasını sağlar. Aşındırıcı olarak oldukça geniş bir alanda kullanım sağlamaktadır. Kaliteli ve dayanıklı yapısı taşı daha uzun ömürlü yapmaktadır. Sert yapısından dolayı sarfiyat oranı da bu taşlarda oldukça azdır. Yapı özellikleri bakımından garnet taşlar uzun süreli kullanıma uygun ekonomik aşındırıcılardır.

Garnet kumlama prosesleri için elverişli olan bir taştır. Su jeti kesim işleri ile artık su arıtma atık su filtrasyonu için de garnet oldukça işlevseldir. Aşındırıcı taş imalatı gibi pek çok endüstri ham maddesi ve sarf malzemesi olarak kullanılmaktadır. Toksik olmayan yapısından dolayı içerisinde zararlı madde bulunmamaktadır. Suyu absorde etmeyen garnet bu nedenle toz oluşumuna da neden olmamaktadır. Tozsuz bir ortamda çalışmak insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Garnet kumlama işlemlerinde kullanılan ürünler arasında bulunur. İnsan sağlığına elverişli yapısı ile bu taşlar kumlama alanında rahat şekilde kullanılır.

Gemi yapımı gibi maliyetli yüzey işlemlerinde garnet rahatlıkla kullanılır. Açık alanda kullanıma uygun yapısı ve çok büyük yapısı taşı bu alana çekmiştir. Gemi yapımı maliyetli bir alandır. Fakat garnet taşlarının ekonomik olması bu alanın maliyetinin de düşmesini sağlar.

Garnet Uygulama Alanları

Geniş bir uygulama alanı bulunan garnet, boru hatlarında kullanılır. Botu hatlarının yüzey temizlemesinde malzeme rahatlıkla kullanılmaktadır. Aynı şekilde çok büyük makinelerin yüzeylerinin temizlenmesinde de taşlar kullanılır. Gemi gibi büyük ürünlerde en kullanışlı taşlar garnetlerdir. Gemi boyalarının sökülmesi garnet taşlar ile en kısa sürede tamamlanır. Demonte edilemeyen konstrüksiyonların yüzey temizliğinde de taşlar en verimli sonucu almaya yarar. Cam ve ayna yüzeylerinin temizliği garnet gibi doğal yapılı taş ile kolayca gerçekleşir.

  Tersaneler ve petrokimya endüstrisi garnet için en fazla kullanım alanı arasında bulunur. inşaat endüstrisi de taşların kullanımının fazla olduğu alanlar arasında bulunur. Demir dışı yüzeylerin kumlanmasında ve genel olarak yüzey temizliğinde garnet taşları kullanılır. Taşta sert minerallerden ötürü toz oluşumu oldukça düşük seviyede bulunur. Tanecik olarak garnet dolgu içermez. Düzgün bir profili bulunan garnet tanecikleri, kaplama yapışması adına harika bir yüzey sağlamaktadır. İnert ve doğal kristalimsi silika seviyesi ile garnet toksik içermemektedir. Bu yönleri ile taşlar kullanıcıya kolay temizleme seçenekleri oluşturmaktadır. Enjeksiyonlu ve basınçlı kumlama sistemlerinde tanecikler rahat bir şekilde kullanılmaktadır.

Su jeti kesiminde garnet işlemi aşama aşama uygulanır. İşlemin aşamasında ve kullanılan malzemelerde bir takım özellikler bulunmaktadır. Basınçlı su uygulamalarında garnet kullanılır. Mermer kesimlerinde de aynı şekilde kullanılır. Çelik kesimi, otomotiv camının kesilmesinde kullanılır. Malzeme herhangi bir büyük boyutlu içerik bulundurmaz. Ayrıca tozdan arındırılmış bünyesi, püskürtmede boğulma ve tıkanıklık yaşanmamasını sağlar. Garnet kumu su kesimi sorunsuz performanslar vermektedir. Garnet ideal su kesim aşındırıcısıdır.

Su arıtma tesislerinde kullanım için garnetler en uygun yöntemler arasında yer alır. İşlem ideal bir su filtresi ortamı sunmaktadır. Sertlik ve dayanıklılık konusunda garnet, yüksek oranda kuvvetli bir üründür. Kimyasal olarak inert ve metalik olmaması taşın dayanıklılığını artırmaktadır. Garneti ideal filtre malzemesi yapan özellikleri sadece sert ve dayanıklı yapısı değil aynı zamanda yüksek oranda özgül ağırlıklı oluşudur.  Ürün yatakları desteklemeye olanak sağlayan geniş ortalarda uygulanır. Kapak yatakları gibi dar ortamlar iççin de uygulama rahat şekilde sağlanmaktadır.

Garnet Kumu Nedir?

Silikatlar grubu mineralleri içinde bulunan garnet kumu doğal olarak oluşan aşındırıcı bir maddedir. Doğada yüzde 98 saflık oranı ile bulunur. Garnet kayalarından öğütülerek elde edilir. Garnet içinde çok düşük oranda bulunan serbest silis, endüstride toz ve silikoz oluşturmayarak rahat kullanım sağlar. Doğal sertliği ve aşındırıcılığı ile garnet en dayanıklı taşlar arasında bulunur. Yapılan uygulamaya bağlı olarak sert ve dayanıklı yapısı garnetin 5- 10 defaya kadar kullanımını sağlar. Garnet Batı Avustralya bölgesinde dünyanın en büyük garnet madeninden çıkarılmaktadır. Mineral bu bölgede çıkarılarak yine bu bölgede işlenmektedir.

Son dönemlerde yayılmaya başlaya garnet kumu, son dönemlerde pek çok iş alanında kullanılmaya başlanmıştır. Kumlama çalışmasından sonra garnet yüzde 65 oranında yeniden kullanılabilir. Böylece ekonomik açıdan son derece kullanışlı yapıda bulunur. Kumlama olarak petrokimya ve tersane gibi alanlarda kullanılır. Demir dışı yüzeylerin kumlanmasında ve aşındırıcı kumlamada yüzey temizlemeye son derece uygun bulunmaktadır. Tanecikler neredeyse hiç dolgu içermemektedir. Özellikle enjeksiyonlu ve basınçlı kumlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılan kumlardandır. Garnet kumu kullanıldığı sitemlerde tıkanıklığa yol açmaz. Toz içermeyen kullanımı ile garnet en verimli çalışmaları sunmaktadır.

Satış aşamasından kullanım aşamasına kadar garnet fiyatları ekonomik bir fiyata sahip olmaktadır. Fiyat konusunda bazı değişkenler bulunmaktadır. Kum içeriği ya da tanecik büyüklükleri gibi pek çok özellik fiyatlara etki etmektedir. Sanayi ve endüstri alanlarında kullanım sağlayan garnet kumlar pek çok açıdan ekonomiktir. Özellikle yeniden kullanıma elverişli yapısı ve yüzde 65 oranında geri dönüşüm taşı ekonomik grupta bulunan aşındırıcıların içine sokar. Ayrıca taşların 5-6 kez kullanıma elverişli olması garnet için son derece ekonomiklik sağlar.

Garnet Kumlama Yöntemleri

Garnet kumlama işlemleri için pek çok alanda kullanılır. Mermer kesiminden büyük boyutlu malzeme temizliğine kadar her aşamada garnet kumlama yöntemi kullanılır. Tıkanma yaşanmadığı için bu yöntemde sürekli çalışma mümkün olur. Sertlik olarak son derece kuvvetli yapısı bulunan garnet tane yapısı isteğe göre değişebilir. Genel olarak tane irilikleri 12/20, 20/40, 30/60 olarak ölçeklendirilmiştir. Yüksek basınçlı su püskürtme ve kesme aracı 80, 120, 180, 200, 240 şeklinde ölçülerde bulunur. Yüzey temizliği için de garnet tane yapıları değişmektedir. Ambalaj özelliklerine bakıldığında garnet için 25 kg paketler bulunmaktadır. Big Bag çuvallar ise 1 ton olarak ayarlanmıştır. Palet üzeri ambalajda garnetler 1 ton olarak bulunur.

Teknik bakımından yapılan garnet analizinde yüzde 35,00 SI2 bulunduğu görülmektedir. Fe2O3 yüzde 33,00 oranında bulunur. Teknik açıdan yapılan analiz ile d kumların özellikle sert yapısı dikkat çekmektedir.  Sertlik yapısı 6 ile 7,5 mosh arasında bulunmaktadır. Tane yapısı olarak garnet köşeli yapıya sahiptir. Erime noktası 1300. Derecede olan taşların tane irilikleri yaklaşık olarak 3,8- 4,6 arasında bulunmaktadır.