Çelik Gritler

Çelik gritlerin kullanım alanları oldukça fazladır. Özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren sektörlerde Çelik Grit çeşitleri daha çok tercih edilmektedir. Çünkü çelik gritlerin hepsi yüksek ısıya ve dış etkenlere karşı dayanıklılık göstermektedir. Oldukça sert bir yapıya da sahip olan bu ürünler kullanım amaçlarına göre birbirlerinden ayrılırlar.

 Çelik gritlerin her biri çelik bilyalarından elde edilmektedir. Çelik bilyalar ısıl işlem görerek, kırılır ve çelik gritler üretilir. Bu çelik bilyaların her biri yüksek derecede karbon içermektedir. Üretilen çelik gritler kullanım alanına ve amacına göre de farklı şekilde tercih edilir. Ürün nerede kullanılacaksa o sektöre uygun çelik grit tercih etmek gerekir.

Çelik Gritlerin Kullanım Amaçları

 Çelik gritler 3 farklı amaca hizmet etmek için üretilir. Bu üretimler aslında çelik gritlerin çeşitlerini de oluşturur. Çelik gritler ve çeşitleri ise şu şekildedir;

 1- GP Çelik Grit Çeşidi: GP çelik grit çeşitleri diğer çeşitlere göre daha yumuşak bir yapıdadır. Sertlik durumları 40-50 HRC ile ifade edilir. Keskin ve daha çok köşeli bir yapısı vardır. Fakat sürekli kullanım sırasında bu yapı kaybolmaktadır. Genellikle bu çeşitler sektörlerde temizleme amaçlı olarak tercih edilir.

 2- GL Çelik Grit Çeşidi: GL çelik grit çeşitleri sertlik olarak 50-60 HRC olarak belirtilir. Oldukça keskin ve köşelidir. GP çelik grit kadar olmasa da sık kullanım sonrasında köşeli ve keskin özelliğini kaybeder. Çoğunlukla yüzey hazırlamada ve boyama gibi işlevlerde kullanılır.

 3- GH Çelik Grit Çeşidi: GH çelik gritler sertlik bakımından 60-66 HRC ölçüsündedir. En çok sertliğe sahip çelik grit türüdür. Keskinlik ve köşelilik özelliğini kaybetmez. Yüzey temizliği ile yüzey pürüzlendirme işlevlerinde tercih edilir. Granit kesim işlemleri için de GH çelik gritler kullanılır.

Çelik Gritler ve Kullanım Alanları

 Çelik gritler kullanım alanı açısından oldukça geniş bir sektöre yayılmıştır. Özellikle Baraj, gemi ve kaplama sektörlerinde kullanılır. En fazla ise barajların boru hatlarını düzenleme, onarma ve bakım işlemlerinde gritler kumlama yapmak için tercih edilir. Bununla beraber gemi saclarını düzenleme ve boyamada ayrıca granik kesme işlemlerinde tercih edilir.

 Son zamanlarda ise konteyner işlemlerinde boyamada ve tüp yüzeylerini pürüzlendirme aşamalarında çelik gritler tercih edilir.