Cam Küre

Serbest silika ve kurşun içermeyen camlardan üretilen cam kürecik camların küre şekli alması ile oluşur. Cam küreler, köşeli aşındırıcılara göre üretimde daha yumuşak ve parlak sonuçlar vermektedir. Cam küre kumlamaları parça üzerinde herhangi bir değişiklik oluşmadan çalışma yapılmasını sağlar. Yapılan çalışmalar ile yüzeyde daha temiz ve parlak bir görüntü oluşur.  Bu yöntem ile uygulanan kumlamalarda herhangi bir kimyasal aktiflik söz konusu değildir. Bu durum da uygulamanın çevre dostu olduğunu göstermeye yeter. Kumlamalar düzenli olarak kontrol edildiğinde ise metal temizliği ve yüzey işlemlerinde kabul gören bir metot olduğu anlaşılır.

   Zehirleyici ve kansorejen etkisi bulunmayan cam küre, pek çok zararlı etkeni de ortadan kaldırır. İş güvenliği açısından uygulama son derece rahat bir şekilde tercih edilebilir. Cam küre üretimi ısı fırınlarında akım ile birlikte gerçekleştirilir. Isı fırınlarına alkali ve kireç ile karıştırılan cam kırıkları küre şekline getirilerek yollanır.  Uygulama yüzey temizlemede oldukça etkilidir. Etkisinin en fazla görüldüğü alan ise yüzeye zarar vermeden temizleme yapmasıdır. Temizleme yapılan yüzeyde cam küre kullanıldığında metal oksit kalıntıları kalmaz.

Sağlıklı Ve Çevre Dostu

   Cam küreler farklı malzemeler ile hiçbir şekilde kimyasal reaksiyona girmemektedir. Bu bakımdan uygulama kimyasal reaksiyon istemeyen alanlar için rahatlıkla kullanılır. Dekoratif yüzeyler elde etmek için uygulama rahat şekilde kullanılır. Aynı şekilde yüzeylerde parlatma yapılacak işlemlerde temizleme ve parlatma işlemlerinde veya kalıp temizleme işlemlerinde uygulama en fazla tercih edilen yöntemler arasında bulunur.  Kimyasal reaksiyona girmeyen cam küre uygulaması sağlık açısından da olumlu sonuçlar vermektedir.

  Kumlama çalışmalarının pek çoğunda silis kumunun neden olduğu silikona bağlı hastalıklar oluşabilir. Fakat cam küre uygulamalarında sağlık açsından hiçbir tehlike ye almaz. Uygulamanın bu hastalıklar ile hiçbir bağlantısı bulunmaz. Cam küre uygulaması için zehirleme ve kansorejen etkiden asla söz edilmez. Yüzey için kullanılan en sağlıklı yöntem olarak cam küre uygulamaları görülebilir.

Cam Küre Özellikleri

  Cam kürelerin en bariz özellikleri sert ve küre biçiminde olmalarıdır. Cam küre uygulaması ile yüzey temizleme işlemlerinde yüzey hiçbir şekilde zarar görmez. Diğer malzemeler ile kimyasal reaksiyona girmemeleri cam kürelerin kullanım alanı bakımından geniş olmasını sağlar.  Özellik bakımından cam küreleri pek çok uygulamanın önüne geçiren özelliği sağlık ve çevre dostu olmasıdır. Kullanım alanı ve kullanım şekli ile bu uygulama sağlık açısından tehlike arz etmez. Ayrıca uygulamanın çevre dostu olması kullanılan alanlarda olumlu etki yaratmasını sağlar.

  Kumlama sistemi olarak cam küre basınçlı kumlama donanımlarını taşır. Ayrıca uygulamada santrifüj çarklı kumlama donanımları da bulunmaktadır.  Uygulamanın en fazla kullanıldığı alanlardan birisi pas sökme ve boya sökmedir. Yüzey pürüzlendirme ile çok amaçlı kumlama malzemeleri de uygulamanın kullanıldığı alanlar içinde yer alır.

Cam Küre Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

  Fiziksel ve kimyasal özellik bakımından cam küreler değişiklik gösterebilir. Genel anlamda cam küre özellikleri için özgül yoğunluk, 260 g/cm küp olarak verilebilir. Kürelerin erime noktası ise 730 derecedir. Tane iriliğine göre ağırlıkları 1,5 ile 1,6 arasında değişiklik gösterir. Paketleme olarak küreler 25 kg ağırlığında çuvallarda bulunur. Metrik olarak genel tane iriliği 0- 50 arasında bulunabilir. Bunun yanı sıra kürelerin tane iriliği 40- 70, 90- 110 ya da 100- 200 şeklinde değişerek devam eder. En büyük irilik ise 600- 800 pm olarak belirlenmiştir.  Tane boyutları kullanıcı taleplerine göre oluşturulabilir.

  Özellik bakımından genel incelemede cam küre rengi şeffaftır. Sertlik bakımından küreler, 6 mohs sertliğinde bulunur. Yuvarlak tane yapısı bulunan küreler spesifik olarak 1.60 gr/metreküp yoğunluğunda bulunur.

Cam Küre Kullanım Alanları

    Kullanım alanı bakımından uygulamanın alanı oldukça geniştir. Cilalama işlemleri için uygulama oldukça sık olarak tercih edilir. Özellikle pürüzsüz bir yüzeyin oluşması için sağlıklı çalışma yapmak cam küre kumlaması ile gerçekleşir. Sıkıştırma gerektiren alanlar için de cam küre uygulaması rahatlıkla kullanılır. Uygulamada buluna kimyasal ve fiziksel özellikler sıkıştırma yapmaya son derece müsaittir. Bu bakımdan sıkıştırma çalışmalarında uygulama kullanımı ilk seçenek olarak yer alır.

Temizlik amacıyla yapılacak olan kumlama çalışmalarında da cam küre uygulaması en fazla tercih edilen yöntemler arasında bulunur.  Uygulama temizlik yaparken başka hiçbir malzeme ile kimyasal reaksiyona girmez. Bu özelliği bakımından kimyasal reaksiyon istenmeyen alanlarda cam küre uygulanır. Pas ya da farklı lekelerden bu uygulama sayesinde kurtulma imkanı oluşur.  Uygulama ile sadece temizlik amacı ile kumlama yapılmaz. Diğer kumlama yöntemlerinin hemen hemen hepsinde cam küreler kullanılır.

Cam Küre İle Mükemmel Sonuçlar

Cam küre ile yapılan kumamla çalışmalarında parçalarda herhangi bir boyut değişikliği oluşmaz. Bu bakımdan uygulama kullanım alanında rahat çalışma yapılır. Parça üzerinde parlak temiz ve satenimsi görüntü isteyenler cam küre uygulamasını kullanır.  Uygulamanın en verimli yanlarından birisi insan sağlığı açısından hiçbir zarar oluşturmamasıdır. Mükemmel şekilde sonuç veren son derece rahat uygulama sağlayan kumlama tekniği iş güvenliği açısından sıkça tercih edilmektedir.

Kumlama yapılacak alanlar için bazen kimyasal reaksiyonların kesinlikle olmaması gerekir. Böyle durumlarda ilk akla gelen yöntem cam küre uygulamasıdır. Zehirli ve kansorejen madde içermeyen yapısı ile uygulama en iyi sonuçları verir. Uygulama gerçekleştirildiği esnada insan sağlığına olduğu kadar çevreye karşı da oldukça olumlu etki oluşturur. Çevre dostu uygulama ile istenen işlemler sağlıklı şekilde gerçekleşir. Kimyasal anlamda sağlıklı bir çalışma ortamı da oluşur.

Cam Küre Teknik Analizi

Cam küre için yapılan teknik analizlerde Silisyum Di Oksit’in yüzde 70.0- 75.0 oranında bulunduğu görülür. Cam küre içinde Sodyum Oksit oranı ise yüzde 12- 15 arasında değişir. Kalsiyum Oksit, bu kürelerde yüzde 7.0- 12.0 aralığında bulunmaktadır. Magnezyum oksit maksimum düzeyde 5.00 oranında bulunur. Potasyum oksit ise maksimum seviyede yüze 1.50 oranında bulunmaktadır. Demir II oksit maksimum seviye olarak yüzde 0. 50 oranında bulunur.

Cam küre tane boyutları müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına göre değişir. En küçük küre boyutu 0- 50 aralığındadır. 40- 70 aralığında bulunan cam kürelerde bulunur. 100- 200 ya da 150- 250 aralığında bulunan cam küreler, orta büyüklükte yer alır. Kullanım alanına bağlı olarak cam küre irilikleri değişebilir.

Cam Kürenin Avantajları

Cam küreler sert ve küre şeklinde bulunur. Uygulama için kullanılan bu şekiller yüzey temizlemede işlemin uygulanacağı yüzeyde hiçbir şekilde zarar oluşmamasını sağlar. Zararsız bir şekilde yüzey temizleme işlemi uygulamanın en büyük avantajları arasında yer alır. Uygulama esnasında hiçbir malzeme ile kimyasal reaksiyona girmeyen cam küreler, bu bakımdan da avantaj sağlar. Yüzeyde kimyasal reaksiyon ile oluşacak zararlar bu sayede ortadan kalkmış olur.

Uygulanacak olan yöntemler arasında sağlığa zararlı etkisi bulunmayan yöntem arayanlar için en doğru tercih cam küre uygulamasıdır. Cam küreler ile yapılacak işlemlerde insan sağlığına asla zarar verilmez. Özellikle aynı alanda kullanılan ve kimyasal zararlara nende olan yöntemlerden cam küre yöntemi çok daha fazla çevre dostudur. Bu özelliği ile insana ve çevreye fayda sağlandığı söylenebilir.